Danska   Svenska  
TBJ VVS - VAGTTELEFON: +45 21192163
VVS Problem - kontakt os
   
Hjem
Telefon, E-mail og Facebook
Stamoplysninger
Kontakt os via formular
Service på varmekanoner
Toiletkværne
Sponsorater
Spar på vandet

Tilbud
Billig komfurinstallation
Få dine VVS installationer efterset
Nyt toilet

Boligfradrags-ordningen 2013/14

Få tilskud til forbedringer

Klicka för stor bild
Nyt gasfyr med tilskud ??

Hvilket installationsarbejde kan der gives fradrag til?
Fradragsberettiget arbejde omfatter arbejdslønnen inklusive moms i forbindelse med både istandsættelse og hjælp i og uden for privat- eller ferieboligen. Skattefradraget omfatter
både indvendig og udvendig vedligeholdelse, reparation samt serviceydelser i hjemmet (f.eks. rengøring og havearbejde).

På installationsområdet kan kunden få fradrag for følgende typer af arbejde:
»
Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
»
Installation og forbedring af ventilation
»
Installation og forbedring af vandløbsinstallationer
»
Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
»
Renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder
tagrender og afløb
»
Installation af solfangere og solceller
»
Reparation eller fornyelse af elinstallationer
»
HPFI-relæ - opsætning
»
Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler
og varmeanlæg
»
Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
»
Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
»
Installation af luft/vand og vand/vand varmepumper.*
»
Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg.
»
Kloakarbejde på egen grund
»
Arbejde på husstandsvindmøller

Den komplette liste over alle ydelser, der er dækket af fradraget, findes på www.skat.dk.
Kunden kan ikke få fradrag for nogen former for servicearbejde, f.eks. service på olie- eller naturgasfyr. Der gives heller ikke fradrag for installation, reparation eller opgradering af tyverialarm, andre alarmer, sikrings- og kommunikations-
installationer samt reparation og installation af oliefyr.

Hvad skal du gøre som installatør?
Virksomhederne skal ikke foretage sig noget specielt for, at
køber kan få fradrag. Virksomhederne skal ikke indberette
eller fremsende dokumentation til SKAT. Det er køber/kunde,
der skal indberette til SKAT for at få fradrag.
Du skal som installatør sikre dig,
»
at arbejdslønnen skal fremgå af fakturaen – også når der er tale om et tilbudsarbejde, og
»
at fakturaen skal betales elektronisk ved overførsel til virksomhedens konto eller via kortbetaling på virksomhedens hjemmeside/kortterminal eller via indbetalingskort.
Det er ikke nødvendigt at opdele regningen i forhold til antal personer i husstanden, der skal opnå fradrag.
Det skal bemærkes, at SKAT kan kontrollere virksomhedernes regnskaber for at undersøge, om der har fundet omfakturering sted fra materialer til løn.

Hvem kan få fradrag?
Personer, der er skattepligtige, og som ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år.
Fradraget kan bruges af personer, der har folkeregisteradresse i boligen, hvor ydelsen/arbejdet er udført på udførelsestidspunktet. Fradraget gælder for lejeboliger, ejerboliger og andelsboliger.
Som noget nyt kan fradragsordningen benyttes i forbindelse med arbejde udført i fritidshuse.
I leje-, ejer- og andelsboliger er fradraget betinget af, at det er beboeren, der har pligt/ansvar for istandsættelsen og betaler for arbejdet.
Kunden kan kun bruge fradraget, hvis arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret.
Der må ikke være ydet andet offentligt tilskud til arbejdet, dog kan kunden godt sælge en eventuel energibesparelse til et forsyningsselskab/modtage tilskud fra et energiselskab.
Hvilke sommer- og fritidsboliger er omfattet?
Alle fritidsboliger, der kan tjene som bolig for ejeren, og hvor ejeren betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen, fx sommerhuse, fritidsboliger og ferielejligheder
Fritidsboliger, der ikke er omfattet af ejendomsværdiskatpligten, er ikke omfattet, fx fritidsboliger der udelukkende udlejes erhvervsmæssigt, fritidsboliger under opførelse/nedrivning, de fleste kolonihavehuse og udenlandske fritidsboliger, der er
fritaget for ejendomsværdiskat.

Hvad kan kunden få i fradrag?
Kunden kan hvert år maksimalt få et skattefradrag på 15.000 kr. årligt. Det svarer til, at et ægtepar eller to samboende kan fratrække udgifter til arbejdsløn inklusive moms for 30.000 kr. årligt og med et hjemmeboende skattepligtigt barn over 18 år op til 45.000 årligt. Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag – så skatteværdien af fradraget vil være ca. 5.000 kr. årligt pr. person. Skattefradraget svarer til et tilskud på ca. 1/3
af lønudgiften.

Boligfradragsordningen gælder for arbejde udført og betalt i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014.
For arbejde udført i fritidsboliger gælder boligfradragsordningen kun for arbejde udført i perioden 22. april 2013 til 31.december 2014.

Hvordan får kunden fradraget?
For at kunne benytte fradraget skal kunden indberette det fradragsberettigede beløb til SKAT med angivelse af, hvem der har udført arbejdet. Det gør kunden på SKATs hjemmeside
www.skat.dk.

Yderligere oplysninger: www.skat.dk


 
Send en mail
 

Nyheder
Boligfradrags-ordningen 2013/14...
Alle nyheder »
2017-10-20 / 06:40
Sådan er spillereglerne, når du køber bolig
2017-10-20 / 06:40
Overset regel giver skuffede boligkøbere
2017-10-20 / 06:30
Pape vil omstyrte danskernes boligskat: Afskaf grundskyld og rentefradrag
2017-10-20 / 06:10
Københavnere købte ejerlejligheder for 42.000 kroner i minuttet
RSS Feed
RSS Feed
Tips
Se flere tips
 
Copyright © tbjvvs.se - All Rights Reserved - Powered by: SEO CMS - design by vidir