Danska   Svenska  
TBJ VVS - VAGTTELEFON: +45 21192163
Vvs - Døgnvagt - Service
   
Hjem
Telefon, E-mail og Facebook
Stamoplysninger
Kontakt os via formular
Service på varmekanoner
Toiletkværne
Sponsorater
Spar på vandet

Tilbud
Billig komfurinstallation
Få dine VVS installationer efterset
Nyt toilet

Spar på vandet

Vandbesparelser betaler sig

Klicka för stor bild
Eksempel på vandbesparende løsning

Vand i husholdningen


Vandforbruget i de danske husholdninger er i gennemsnit 125l.pr. person pr år. Dette skal sættes i forhold til at kun 2 liter faktisk drikkes, den øvrige mængde bruges til personlig hygiejne, i husholdningen og til vask af biler eller havevanding.

Vandforbruget kan sænkes på en række mere eller mere omfattende måder.

Her har vi koncentreret os om de besparelser, der kan skabes ved hjælp af særlige installationer, fremfor adfærdsbaserede besparelser.

Regnvand til toiletskyl og tøjvask

Det er nu blevet tilladt at anvende regnvand inde i boligen til toiletskyl og tøjvask. Det er en måde at spare på vores værdifulde grundvand. Eftersom regnvand i mange byområder udledes via spildevandsledninger, kan brugen i husholdninger øge udnyttelsen af vandressourcerne.

Opsamling og grundvand.
Hvis tagrenden fører til nedsivning i en faskine vil opsamling af vandet begrænse nedsivningen. Men da der sjældent udvindes grundvand i byområder, vil det sandsynligvis ikke påvirke drikkevandsforsyningen.

Regnvand kun fra tagflader
Regnvand må kun opsamles fra tagflader. Dog er tage med ny bitumen-belægning, græs, mos, strå og kobber samt asbestholdige tage uegnede til opsamling af regnvand.

Det er vigtigt, at regnvandet ikke i længere tid har været i kontakt med biologisk nedbrydelige materialer. Derfor bør der ikke før tanken være bagfald på tagrender, bladfang over tagrender, løvfang over tagnedløbet eller nedløbsbrønd på tagnedløb.

Godkendte regnvandsanlæg
Reglerne for udførelse af regnvandsanlæg findes i DS 439 og DS 432 samt i Rørcenter-anvisning 003 ”Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i bolig”. Alle anlæg skal være VA-godkendte. Godkendelsen kan enten være til et samlet anlæg eller til de dele, anlægget er bygget op af.

Installation
Alt arbejde med afløbsledninger og tanke i jord og under bygningen skal udføres af en autoriseret kloakmester. Alt arbejde med vandinstallationen og afløbsinstallationen i bygningen skal udføres af en autoriseret VVS-mester. Dette gælder alle ledninger og komponenter fra sugeledningens begyndelse til tilslutningen til wc og vaskemaskine.

Automatiseret løsning
Nyrup Plast og Grundfos har udviklet en samlet og automatiseret løsning til regnvandsanlæg i parcelhuse.

Skriv en email til: info@tbjvvs.dk eller ring til os og få et uforpligtende tilbud.

Se www.nyrupplast.dk
Standardanlæg fra Nyrup Plast


Prisliste Havevanding
Regnvandsanlæg
 
Send en mail
 

Nyheder
Boligfradrags-ordningen 2013/14...
Alle nyheder »
2017-10-20 / 06:40
Sådan er spillereglerne, når du køber bolig
2017-10-20 / 06:40
Overset regel giver skuffede boligkøbere
2017-10-20 / 06:30
Pape vil omstyrte danskernes boligskat: Afskaf grundskyld og rentefradrag
2017-10-20 / 06:10
Københavnere købte ejerlejligheder for 42.000 kroner i minuttet
RSS Feed
RSS Feed
Tips
Se flere tips
 
Copyright © tbjvvs.se - All Rights Reserved - Powered by: SEO CMS - design by vidir