ds-garanti

DS-Garantiordning

Garantiordning

Som medlem af DS Garanti (DS Håndværk og Industri) yder vi vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for de installationer vi udfører.

Virksomheder der er medlem af DS Håndværk & Industri er omfattet af DS-garanti, når de arbejder for private forbrugere. DS-garantien sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold, får rettet det fejlbehæftede arbejde.

DS-garanti dækker op til kr. 150.000,- inkl. moms

Klik her og læs mere om din sikkerhed!

 

DS-garanti dækker ved virksomhedsophør

Hvis virksomheden, der har lavet arbejdet skulle ophøre eller gå konkurs, er du stadig sikret. Får du medhold i din sag, udføres arbejdet af en anden virksomhed under ordningen.

DS-garanti er uvildig
Håndværkets Ankenævn er sammensat af repræsentanter for både forbrugere og virksomheder. En dommer er upartisk formand for nævnet.

Hurtig udbedring af fejlen
Hvis Håndværkets Ankenævn har givet dig medhold i din sag er der normalt en frist på 30 dage for virksomheden til at udbedre problemet.